Administracja osiedla "Na Skarpie"

Kierownik: Teresa Pietrewicz

Tel.: 94 347 66 75

 

Administratorzy osiedla:

       Agnieszka Paprocka
      Bogusława Rokaszewicz
mgr Katarzyna Wrótniak

Tel.: 94 347 66 35
Tel.: 94 720 35 18

 

Inspektor ds. technicznych:

mgr inż. Grzegorz Padewski

Tel.: 94 347 66 62Przydatne dokumenty:

- Oświadczenie osoby z tytułem prawnym do lokalu.

- Oświadczenie uprawniające do ulgi z tyt. opłat za odpady komunalne. (lokal niezamieszkały)

- Pokwitowanie odbioru regulaminów - Wzór dokumentu (do druku).


 

- Przekazanie mieszkania - Wzór protokołu (do druku).