Zarząd Spółdzielni KSM "Na Skarpie"

 

 

mgr Leszek Ślipek - Prezes Zarządu

 

mgr Ewa Pucuła - Z-ca Prezesa d/s ekonomiczno - finansowych, główny księgowy

 

mgr inż. Mejer Bartosz - Z-ca Prezesa d/s techniczno - eksploatacyjnych

 

 

- Sprawozdanie Zarządu z Działalności KSM "Na Skarpie" w Koszalinie za 2016 r.

 

- Opinia Niezależnego Rewidenta dla Walnego Zgromadzenia, Zarządu i RN KSM "Na Skarpie" /29-03-2017r./

 

- Sprawozdanie Zarządu z Działalności KSM "Na Skarpie" w Koszalinie za 2015 r.