Administracja osiedla "Morskie i rzemieślnicze"

Kierownik: mgr Danuta Juszczak

Tel.: 94 343 28 44
Tel.: 94 720 35 17
Tel.: +48 511 061 242

 

Z-ca kierownika: mgr inż. Krzysztof Soja

Tel.: 94 343 28 44
Tel.: 94 720 35 17
Tel.: +48 511 061 242

 

Administratorzy osiedla:


mgr Iwona Kwietniewska

Tel.: 94 343 28 44
Tel.: 94 720 35 17
Tel.: +48 511 061 242

 

 

 

Przydatne dokumenty:

- Oświadczenie osoby z tytułem prawnym do lokalu.

- Oświadczenie uprawniające do ulgi z tyt. opłat za odpady komunalne. (lokal niezamieszkały)

 

- Przekazanie mieszkania - Wzór protokołu (do druku).