Akty Prawne

 

- Statut Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "NA SKARPIE". tekst jednolity /30-09-2020/

 

 Ustawy:

- o spółdzielniach mieszkaniowych - (link zewnętrzny)

- prawo spółdzielcze - (link zewnętrzny)

- Inne akty prawne o spółdzielczości mieszkaniowej - (link zewnętrzny)

 

Regulaminy

 

- Dostarczania korespondencji do lokali zarządzanych przez KSM „Na Skarpie” w Koszalinie

- Porządku domowego

- Rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi spółdzielni i ustalania opłat za korzystanie z lokali.

- Rozliczania kosztów i ustalania opłat za c.o. i ccw użytkową. (v. 2023-)

- Rozliczania kosztów i ustalania opłat za c.o. i ccw użytkową. Aneks nr 1 (v. 2023-VI)

- Rozliczania kosztów i ustalania opłat za c.o. i ccw użytkową. Aneks nr 2 (v. 2023-IX)

- Rozliczania kosztów i ustalania opłat za c.o. i ccw użytkową. Aneks nr 3 (v. 2023-IX)

- Rozliczania kosztów i ustalania opłat za c.o. w budynkach z indywidualnymi ciepłomierzami mieszkaniowymi. (v. 2023-)

- Rozliczania kosztów i ustalania opłat za c.o. w budynkach z indywidualnymi ciepłomierzami mieszkaniowymi. Aneks nr 1 (v. 2023-VI)

- Rozliczania kosztów i ustalania opłat za c.o. dla lokali użytk. znajdujących się w pawilonach usługowo-handlowych wolnostojących. (v. 2023-)

- Rozliczenia kosztów wody i odprowadzania ścieków. (v. 2023-)

- Organizowania przetargów na wykonanie robót remontowo-budowlanych.

- Wyboru Członków Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie w drodze konkursu oraz zasad przeprowadzenia tego konkursu.