Zespół Techniczny

Kierownik - mgr inż. Jolanta Dudyk

Tel.: 94 347 66 63

 

Do kompetencji działu technicznego w naszej Spółdzielni należy:

  •   prowadzenie spraw terenowo - prawnych
  •   przygotowanie nowych inwestycji
  •   obsługa działalności remontowo - konserwacyjnej
  •   sprawowanie kontroli w zakresie gospodarki cieplnej

 

Inspektor specjalista ds. ciepłowniczych i energetycznych

mgr inż. Joanna Grygorcewicz

tel:  94 347 66 53

 

St. inspektor ds. nadzoru inwestycyjnego

inż. Magdalena Rajca

tel: 94 347 66 55

 

Inspektor nadzoru ds. elektrycznych

Stefan Pera

tel: 94 347 66 54