Zespół członkowsko - mieszkaniowy KSM "Na Skarpie"

Tel. bezpośredni: 94 347 66 44

 

mgr Iwona Załuska

Główny Specjalista ds. mieszkaniowo-członkowskich

 

mgr Aleksandra Dubik

Specjalista ds. mieszkaniowo-członkowskich

Kontakt w sprawach udziałów i wkładów mieszkaniowych

 

 

Zespół członkowsko - mieszkaniowy prowadzi obsługę interesantów w zakresie:

  1.    załatwiania formalności związanych z nabyciem i zbyciem prawa do lokalu ;
  2.    wydawania zaświadczeń o przysługujących prawach do lokali ;
  3.    załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem w poczet członków Spółdzielni oraz wystąpieniem z członkostwa w Spółdzielni;
  4.    prowadzenia procedury przekształcania praw do lokali w odrębną własność;
  5.    prowadzenie spraw związanych z przetargiem lokali wolnych w sensie prawnym;
  6.    prowadzenie spraw związanych z rozdysponowaniem lokali realizowanych ze środków własnych przyszłych użytkowników;
  7.    udzielenia podstawowych informacji związanych z procedurą spadkową, zbyciem lokali, podziale majątku;
  8.    zmiany danych osobowych w dokumentach Spółdzielni w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, rozwodu itp.