Rada Nadzorcza KSM "Na Skarpie"

 

Andrzej Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Krajczyński Z-ca Przewodniczącego
Irena Boguszewska - Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Krystyna Cichońska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Czubaj - Zastępca Przewodniczącej
Katarzyna Chorzewska-Zielezińska - Członek Komisji
Piotr Zarzycki - Członek Komisji

 

Komisja GZM (gospodarka zasobami mieszkaniowymi)

Bartosz Mejer - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Bogdan Sicin - Sekretarz
Elżbieta Bohdziewicz - Członek Komisji
Halina Horbowicz - Członek Komisji
Zbigniew Machalewski - Członek Komisji

 

Komisja Społeczno - Wychowawcza i Samorządowa

Tomasz Pukiewicz - Przewodniczący Komisji Społeczno - Wychowawczej i Samorządowej
Ewa Mazurek - Sekretarz
Krystyna Rutkowska - Członek Komisji

 

 

 

Dni dyżurów członków Rady Nadzorczej

od XII 2016r.

Dyżury pełnione są w 1 - szy poniedziałek każdego miesiąca 
w godz. 15 30 - 16 30 w siedzibie Spółdzielni - I piętro sala narad

 

Data dyżuru  Imię i nazwisko pełniącego dyżur 


  05 XII 2016r.


 Krystyna Cichońska,

 Katarzyna Chorzewska-Zielezińska

                            

 

Protokoły i Uchwały Rady Nadzorczej KSM "Na Skarpie" z 2016r.

 

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

- Protokół z dnia 25-10-2016r.
- Protokół z dnia 27-09-2016r.
- Protokół z dnia 26-09-2016r.
- Protokół z dnia 01-06-2016r.
- Protokół z dnia 18-05-2016r.
- Protokół z dnia 20-04-2016r.
- Protokół z dnia 31-03-2016r.
- Protokół z dnia 03-03-2016r.
- Protokół z dnia 27-01-2016r.

 

 

Uchwały Rady Nadzorczej

- Uchwała nr 33
- Uchwała nr 32
- Uchwała nr 31
- Uchwała nr 30
- Uchwała nr 29
- Uchwała nr 28
- Uchwała nr 27
- Uchwała nr 26
- Uchwała nr 25
- Uchwała nr 24
- Uchwała nr 23
- Uchwała nr 22
- Uchwała nr 21
- Uchwała nr 20
- Uchwała nr 1

 

 

Informacje i Komunikaty Rady Nadzorczej

- Komunikat Rady Nadzorczej z dnia 17-08-2016r.
- Sprawozdanie Radny Nadzorczej KSM "Na Skarpie" w Koszalinie (16-05-2015 -:- 01-06-2016).
- Plan Pracy Rady Nadzorczej KSM "Na Skaprie" w Koszalinie na II półrocze 2016r.
- Odpowiedź na pismo z dnia 24-03-2016r. do Rady Nadzorczej i Zarządu KSM "Na Skarpie"
- Pismo z dnia 24-03-2016r. do Rady Nadzorczej i Zarządu KSM "Na Skarpie"
- Oświadczenie Przewodniczącej Rady Nadzorczej z dnia 03-03-2016r.
- Informacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej z dnia 02-02-2016r.
- Plan Pracy Rady Nadzorczej KSM "Na Skaprie" w Koszalinie na I półrocze 2016r.

 

 

 

Protokoły i Uchwały Rady Nadzorczej KSM "Na Skarpie" z 2015r.

 

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

- Protokół z dnia 18-12-2015r.
- Stanowisko radcy prawnego do protokołu z dnia 18-12-2015r.
- Protokół z dnia 02-12-2015r.
- Protokół z dnia 18-11-2015r.
- Protokół z dnia 27-10-2015r. oraz z dnia 28-10-2015r.
- Załącznik do protokołu z dnia 05-08-2015r.
- Protokół z dnia 05-08-2015r.
- Protokół z dnia 14-07-2015r.
- Protokół z dnia 24-06-2015r.
- Protokół z dnia 10-06-2015r.
- Protokół z dnia 21-05-2015r.

 

 

Uchwały Rady Nadzorczej

- Uchwała nr 42
- Uchwała nr 41
- Uchwała nr 40
- Uchwała nr 39
- Uchwała nr 38
- Uchwała nr 37
- Uchwała nr 36
- Uchwała nr 35
- Uchwała nr 34
- Uchwała nr 33
- Uchwała nr 32
- Uchwała nr 31
- Uchwała nr 30
- Uchwała nr 29
- Uchwała nr 28
- Uchwała nr 27
- Uchwała nr 26
- Uchwała nr 25
- Uchwała nr 24
- Uchwała nr 23
- Uchwała nr 22
- Uchwała nr 21
- Uchwała nr 20
- Uchwała nr 19
- Uchwała nr 18
- Uchwała nr 17
- Uchwała nr 16
- Uchwała nr 15
- Uchwała nr 14
- Uchwała nr 13
- Uchwała nr 12
- Uchwała nr 11
- Uchwała nr 10
- Uchwała nr 9
- Uchwała nr 8
- Uchwała nr 7
- Uchwała nr 6
- Uchwała nr 5

 

 

Wnioski

- Wniosek z dnia 17-11-2015
- Wniosek z dnia 23-10-2015